Startsida | Kabel-TV | Mobiltelefon/Instrument service

 

Länkar

Batterier

SP

Benefon

Butiken

Downloads

Hund-GPS jaktbilder

Hund-GPS service

Hund-GPS forum

Hund-GPS Quick service

MyWay

SOS Alarm

Shoppen

Tracker

Trackerhunter

Tracker Hunter film

Twig

Twigme

Tempmeny_mobiltelefon.htm

Tracker support och service.

Servicecenter för Tracker.

Peters Elektronik utför auktoriserad service i Sverige för Trackers olika pejlar och vi utför här all garanti service samt eftermarknads service för dessa pejlar. Detta gäller även för special utrustningar som tex. spårnings utrustning för flygets nöd/övnings frekvenser. Nedan finner ni en bra information som till exempel, snabbstarts guider och mer avancerade tips för handhavande samt också fullständiga och reviderade användarmanualer på svenska för nedladdning helt utan kostnad. Ladda ned din egen manual för din egen hundpejl nu.

Snabb Start Guider | Manualer | Ljudfiler | Felsökning

Snabbstarts guider

Ni behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa dessa filer. Ladda ned den här gratis!

Svenska snabbstarts guider för din Tracker pejl

Classic Mottagare Snabbstarts Guide

Speed Mottagare Snabbstarts Guide

Maxima Mottagare Snabbstart Guide

Supra Mottagare Snabbstart Guide (Under arbete)

Geni Mottagare Snabbstart Guide

Intello Snabbstarts Guide för en kanal

En fristående version med allmänna instruktioner för hur man effektivt pejlar med en "radiopejl" är under arbete och kommer.

Användar manualer

Snabb Start Guider | Manualer | Ljud-filer | Felsökning

Svenska manualer för din Tracker pejl

Smart instruktionsbok

Supra instruktionsbok

Exact instruktionsbok

Classic instruktionsbok

Zodiac Classic instruktionsbok

Speed instruktionsbok

Maxima instruktionsbok

Geni instruktionsbok

Pico instruktionsbok

PET-finder instruktionsbok

Exempel på olika ljud som förekommer

Snabb Start Guider | Manualer | Ljud-filer | Felsökning

Ljud från sändaren (halsbandet)

Batteri locket är inte ordentligt åtskruvat. Kontrollera att det ser bra ut i batterifacket och att dess guldfärgade fjädrar inte är förorenade av smuts eller oxider. Rengör med alkohol eller annan vätska som inte innehåller olja som t.ex. 5-56! Klicka på länken för att höra ett exempel på det ljud man kan höra i mottagaren vid en dålig elektrisk kontakt med batteriet: Löst batterilock.

Dom flesta av Trackers halsband är utrustade med en skallindikator, dessa halsband ger vid skall ifrån hunden en dubbel hastighet på "ljud pulserna" dessa kan man höra och också se på mottagarens led dioder. Klicka på länken för att höra ett exempel på detta ljud. Skall.

Trackers halsband sänder en speciell ljudsignal när batteriet är urladdat och behöver bytas ut eller när batteriet behöver laddas. Klicka på länken för att höra ett exempel på det ljud som hörs när halsbandet har ett lågt batteri: Lågt batteri.

Trackers halsband kan vara utrustade med en rörelse/läges givare eller en skallindikator. Denna funktion ger när den "triggas" en dubbel hastighet på "ljud pulserna" och detta kan man höra och också se på mottagarens led dioder. Klicka på länken för att höra ett exempel på detta ljud: Point mode.

Tracker Classic, Speed samt sena versioner av Supra har en frekvens fin justeringsratt på mottagaren under den vänstra bakre antenn på mottagaren. Tracker Smart och Exact mottagare har den  till vänster mittemot förstärknings ratten som är placerad till höger. Denna ratt används för finjustering av frekvensen och är mycket viktig för en bra räckvidd för pejlen! Klicka på länken för att höra ljudet från mottagaren när den ställs in korrekt Inställning av frekvens.

Felsökning!

Snabb Start Guider | Manualer | Ljud-filer | Felsökning

Svar på vanliga problem.

 1. Mottagaren eller sändaren startar inte
 2. Mottagaren är på men inget ljud hörs från högtalaren.
 3. Förvrängt ljud eller ingen eller svagt ljud
 4. Antenner lösa eller svåra att vika ut.
 5. Riktningssäkerhet
 6. Kort räckvidd
 7. Förstärknings kontroll vid ojämn funktion
 8. Övriga problem
 9. Om jag behöver hjälp med service

Mottagaren eller sändaren/halsbandet startar inte:

Håll inne knappen för start i minst två sekunder, detta gäller för Tracker Geni och Maxima mottagare.

Prova  med att byta ut batterierna mot nya och av rätt sort. (Det är ett mycket vanligt fel att batterierna är urladdade eller felaktiga) Använd bara batterier som rekommenderas av tillverkaren.

Halsbandets batterier kan inte testats med en multimeter/voltmätare. För att kontrollera batterierna måste du ha en sk "belastingsprovare" för att vara säker på att veta hur mycket kapacitet som finns kvar i batterierna. Detta gäller. 3.6V Litium batterier. Man kan inte använda vanliga alkaliska batterier på 1.5V i halsbandet.

Tag loss batteri locket på halsbandet och kontrollera att det inte finns föroreningar eller smuts som kan förhindra en bra elektrisk kontakt med batterierna, om det ändå ser bra ut skicka pejlen för service till Tracker Service Center (TSC)

Kontrollera även att ni har rätt kanal/frekvens i halsbandet/sändaren, se nedan för mer information om detta.

Snabb Start Guider | Manualer | Ljud-filer | Felsökning

Mottagaren är på men det hörs inget ljud från mottagaren:

Kontrollera att den manuella ratten för förstärknings justering är påskruvad tillräckligt för att kunna lyssna på ljudet från mottagaren. Det skall nu brusa lite svagt i bakgrunden från högtalaren och om allt stämmer kommer ni även att höra pulserna från halsbandet/sändaren.

Kanal/frekvens byte utförs på följande sätt i halsbandet/sändaren. (Gäller bara för halsband/sändare med flera kanaler/frekvenser)

1.   Kontrollera att sändaren/halsbandet är avslaget. Om du är osäker på detta kan du skruva loss locket till batterifacket på sändaren/halsbandet och vänta i minst 3 sekunder. Skruva sedan fast locket igen.

2.   Starta mottagaren. Ställ därefter mottagaren på manuell mottagning och ställ förstärknings ratten för manuell mottagning så att du tar emot ett svagt brus. (5-6 oftast)

3.   Starta nu sändaren/halsbandet genom att placera den medföljande magneten mot märket (M) på sändaren/halsbandet och låt den sedan ligga kvar där. Nu sänds i tre sekunder tidigare inställd frekvens/kanal och därefter stegar sändaren/halsbandet i tur och ordning de olika frekvenserna enligt frekvens tabellen. Varje steg tar tre sekunder innan programmet automatiskt går vidare för att sända på nästa kanal/frekvens. När så mottagaren tager emot sändarens/halsbandets signal hör man detta genom en tydlig ljudsignal, lyft då genast bort magneten, och den valda frekvensen är nu detsamma i både sändare och mottagaren.

Kontrollera att den svarta plast "proppen" längst ned eller på vänster sida (Smart & Exact) på mottagaren är helt inskjuten i hörlursuttaget.. Denna "propp" har funktionen att tysta ljudet om den är utdragen ett "snäpp" Man kan också ta bort den helt för att det skall fungera med hörlurar/mussla eller med den inbyggda högtalaren.

Tag bort den svarta plast "proppen" ur hörlursuttaget och om det fortfarande inte hörs ljud från högtalaren, sänd in utrustningen på service till (TSC)

Snabb Start Guider | Manualer | Ljud-filer | Felsökning

Förvrängt ljud eller ingen signal:

Kontrollera frekvens fin justeringen för kanal/er är korrekt justerad, kontrollen sitter till vänster på mottagaren.

Om ljudet är förvrängt eller svagt hela tiden trots att ni försökt att justera frekvensen måste ni tyvärr skicka in pejlen på service till (TSC)

Snabb Start Guider | Manualer | Ljud-filer | Felsökning

Antenner lösa eller svåra att vika ut:

FÖRSÖK INTE att justera dom främre antennerna då detta kan skada det mycket känsliga kretskortet och ni riskerar därför också att förbruka en eventuell garanti.

Dom bakre antennerna kan lätt justeras med en Phillips #2 skruvmejsel, skruvarna är placerade under batterifacket som måste lossas på mottagaren innan man når dessa..

Antennerna skall kunna röras in och ut med ett visst motstånd, observera att det är stålskruvar i aluminium så var mycket försiktig. Om antennerna inte kan röras smidigt sänd in utrustningen för service, försök INTE att smörja dessa då detta kan förstöra den känsliga elektriska konstruktionen samt att all garanti upphör att gälla.

Snabb Start Guider | Manualer | Ljud-filer | Felsökning

Riktningssäkerhet:

Se till att antennerna är helt utfällda.

Försäkra dig om att ingen del av din kropp (Händer, armar etc.) kommer i närkontakt med antennerna på mottagaren. Antennerna på mottagaren är vad som bestämmer riktnings känsligheten till 100% och fungerar precis som en TV antenn vid mottagning.

Om dom bakre antennerna är lösa kan ni lätt justera dom med en #2 Phillips skruvmejsel för en mjuk och smidig funktion. (Se i ovan för mer information)

Kontrollera att det inte finns tecken på rost eller missfärgningar vid antenninfästningar, skicka då in utrustningen på service. (TSC)

Om inget av ovan stämmer in, skicka in pejlen för service. (TSC)

OBS! Sätt inget reflekterande eller tape på antennerna då detta påverkar mottagningen negativt och kan ge en felvisning!

Snabb Start Guider | Manualer | Ljud-filer | Felsökning

Kort räckvidd:

Om batteri indikatorn lyser rött, byt ut batterierna i mottagaren, ett eller två vanliga 9V batterier används. Blanda aldrig nya & gamla batterier! Ingen ljudsignal förekommer vid lågt batteri i mottagaren för att varna för lågt batteri utan endast en röd LED diod lyser för att göra er uppmärksam på att ni nu måste byta batterierna snarast i mottagaren.

Om du hör ett trummande ljud i mottagaren dvs. "lågt batteri signal" byt nu ut batterierna i sändaren/halsbandet, här finns en ljudfil på hur detta låter vid lågt batteri: lågt batteri i sändaren/halsbandet.

Om möjligt, jämför din mottagare med ett annat halsband/sändare med samma frekvens, är då avståndet avsevärt kortare, sänd in din utrustningen för service till (TSC)

Snabb Start Guider | Manualer | Ljud-filer | Felsökning

Förstärknings kontroll vid ojämn funktion:

Kontrollera batterierna och byt ut dessa om om ett eller båda är urladdade. Halsbandets/sändarens batterier kan inte testats med en multimeter/voltmätare. För att kontrollera batterierna måste ni ha en sk "belastingsprovare" för att vara säker på att veta hur mycket kapacitet som finns kvar i batterierna. Detta gäller 3.6V Li-ion batterier. Man kan INTE använda vanliga alkaliska batterier på 1.5V i halsbandet då detta inte ger en tillräcklig spänning.

Om problem kvarstår med justeringen för en manuell kontroll av förstärkningen kan potensiometern (Förstärkningsratten) vara defekt och behöver därför en service, skicka in utrustningen för service till (TSC)

Snabb Start Guider | Manualer | Ljud-filer | Felsökning

Övriga problem:

OBS: Alla övriga problem beskrivna nedan kräver att man skickar in utrustningen för service.

LED/indikator ljus lyser inte.

Avbrutna eller skadade antenner.

Avbrutna eller skadade batteri kontakter.

Om mottagaren har hamnat i vatten, tag bort batterier omedelbart och skicka in utrustningen för service. Varning! Om du låter enheten torka kan den fungera till att börja med men det finns områden som fortfarande kommer att korrodera och till sist kommer den i alla fall att sluta att fungera och kräva service. När så slutligen detta sker kan det bli mycket dyrt att reparera då vi kanske måste ersätta hela kretskortet, kostnader för detta brukar bli rätt så höga och därför rekommenderar vi starkt att ni skickar in pejlen om ni misstänker att det har kommit in fukt/vatten snarast!

Snabb Start Guider | Manualer | Ljud-filer | Felsökning

Vart och hur skickar man in för service?

Packa in pejlen väl och inkludera alla saker som kan ha med felet att göra, i tveksamma fall konsultera oss om vad som måste skickas in. Notera också följande information tillsammans med försändelsen:

 • Namn och adress, telefon och e-mail adress om ni har någon.
 • Kopia på garantibevis eller ett kvitto på köpet måste medfölja vid garantianspråk.
 • En kort beskrivning av problemet.
 • Inkludera din eventuella e-mall eller fax adress för information om följande:
  1. Att vi tagit emot din försändelse.
  2. Kostnadsberäkningar över 1500Kr.
  3. Speciella önskemål vid retur leverans.

Våra tekniker uppskattar en kort men ändå väl genomtänkt felbeskrivning, detta minskar våra servicetider och ger oss också möjlighet att utföra ert serviceuppdrag på kortast möjliga tid. Felrapporter som innehåller "fungerar inte" är inte speciellt hjälpfullt.

Ett bra sätt att skicka in en service under två kilo är via Posten som ett så kallat REK brev. Ni får ett kvitto på försändelsen och det är framme dagen efter med en garanti på leverans. Se postens villkor här för ett REK brev. Vi har också utkörning/hämtning med Bussgods dagligen 11.30.

Service skickas till:

(TSC) Tracker Service Center i Sverige

Peters elektronik
Lulevägen 18
961 33 Boden

 

 

Frågor och tips om Trackers hundpejlar är mycket välkomna och skickas till support@peters.se Ni kan också naturligtvis köpa alla Trackers produkter från oss i shoppen. Vi kan detta med pejlar som bekant!

Snabb Start Guider | Manualer | Ljud-filer | Felsökning

Vi på Peters elektronik har arbetat med sändare & mottagare i över 20 år och har därför en gedigen kunskap inom detta område samt att vi har den kompetens och nödvändiga special instrument för att lösa även dom mest komplicerade uppgifterna som ibland förekommer när man skall reparera eller kalibrera en radiopejl. Tekniken bakom en en traditionell pejl är faktiskt lite mer komplicerad än man först kan tro och det ligger ett kvalificerat arbete för att få dessa enheter att fungera helt optimalt, detta vet vi och dom som har sänt in sin pejl till oss för service.

Peter Lindström Telematik/instrument tekniker 0921-530 30 Mobil 070-590 21 22

Felsökning.

Olika ljud du kan höra i mottagaren och vad dom betyder.

Snabbguider ger en enkel och bra start hjälp för en snabb funktion med din Tracker pejl

Ladda ned GRATIS din egen reviderade användar manual på Svenska för din Tracker pejl

Jag behöver hjälp med min pejl, hur går jag tillväga för att få hjälp?

 Peters Elektronik · Lulevägen 18 · 961 33 Boden
 Tel 0921-530 30 · Fax 0921-540 40 · E-post info@peters.se
 Koordinater: N 65°49'15.3" E 21°42' 03.4"                                                                                                                      Webbmaster